Wąwóz Myśliborski PDF Drukuj Email

Rezerwat florysyczno - geologiczny o powierzchni 9,5 ha. Został utworzony celem ochrony jedynego na Dolnym Śląsku stanowiska paproci - języcznika zwyczajnego (phyllitis scolopendrium) występującej na skałach zieleńcowych oraz otaczającego go naturalnego lasu mieszanego.

 

Dolina Jawornika zachowała unikalne walory przyrodnicze. Można tu prześledzić ewolucyjny rozwój środowiska fizyczno-geograficznego Pogórza Kaczawskiego i Sudetów oraz interesującą florę porastającą ten peryferyjny zakątek górski. Do najstarszego cyklu krajobrazotwórczego zalicza się relikty podmorskiego wulkanizmu - lawa poduszkowa i skały przeobrażone. są tu stropaleozoiczne zieleńce i diabazy oraz ordowickie łupki i fyllity.

 

Kolejny cykl zwany alpejskim zaznaczył się krawędziową rzeźbą terenu. Występują w nim paleogeńskie zrównania powierzchni, relikty bazaltowego wulkanizmu lądowego i odnowionego sudeckiego uskoku brzeżnego. Plejstoceński cykl krajobrazotwórczy dokonał retuszu ukształtowanej już powierzchni. Intensywne wietrzenie i denudacja skał wymodelowała stoki wąwozu w charakterystyczne skałki i twory pylaste zamieniając niektóre zbocza nawet w rumowiska skalne.

 

Ostatni cykl holoceński zwiększył jeszcze rzeźbę terenu. Procesy erozyjno - akumulacyjne spowodowały powstanie gleb i lasów z charakterystycznymi płatami lasu jaworowego w załomach wąwozu.

 

Na tym niewielkim obszarze występuje roślinność górska i niżowa, wywodząca się z siedlisk suchych i mokrych. Sąsiadują tu ze sobą trzy różne zespoły leśne z okazami starych drzew. Jest tu jedyna na Dolnym Śląsku stanowisko paproci zwanej języcznikiem zwyczajnym oraz krasnorostu hildebrandia rivularis.
W lasach żyją sarny i jelenie oraz coraz rzadziej spotykane w polskich lasach muflony, gronostaje, popielice i jenoty. Swoje miejsca gniazdowania mają tu bociany czarne, krogulce i pliszki. W potokach żyją pstrągi i strzelby potokowe. Całe to bogactwo fauny i flory stwarza niespotykany mikroklimat.

Jedną z największych atrakcji Wąwozu Myśliborskiego jest bazaltowe wzgórze Rataj z Małymi Organami Myśliborskimi. Ukształtowanie skał w tym miejscu przypomina prawdziwe piszczałki organów. Cały teren Parku Krajobrazowego "Chełmy" i rezerwatu "Wąwóz Myśliborski" jest dobrze oznakowany. Turystyczne ścieżki zaopatrzono w tablicy z opisem stanowisk. Jest tu również ścieżka dla rowerzystów.